Xemon

Xemon is een software meter management platform dat apparaten op afstand uitleest alsook berichten naar deze apparaten kan versturen.
Xemon

Hoe zorgt u ervoor dat uw energie-installaties optimaal presteren?

Ons Xemon-platform verzamelt en aggregeert uw gegevens onafhankelijk van wifi in huis en informeert u over de installaties die uw aandacht vragen.

Xemon is een softwareplatform voor meterbeheer (head-end-systeem) dat apparaten (meters, sensoren, …) op afstand uitleest en berichten (instructies, updates, firmware, …) naar deze apparaten kan sturen.

Xemon integreert standaardprotocollen (SNMP, DLMS / COSEM, TCP/IP, …) om uw toestellen (meters, sensoren, motoren en pompen, …) te monitoren via één uniform platform, ongeacht het merk of de fabrikant van de toestellen. Dit voorkomt dat verschillende monitoringsystemen naast elkaar moeten worden beheerd.
Bij uitbreiding kunnen connectoren worden ontwikkeld voor specifieke protocollen, indien nodig om extra apparaten (bijvoorbeeld legacy-systemen) te integreren.

Onafhankelijk

Via mobiele netwerken beschikt u over een end-to-end ‘virtual private network’ onafhankelijk van het lokale netwerk (bijv. WiFi) waarin het apparaat is geïnstalleerd. Hierdoor heeft u te allen tijde toegang tot uw infrastructuur en kunt u deze onderhouden.

Xemon is een platform dat zowel op een publieke als private cloud provider kan worden geïnstalleerd en garandeert volledige controle over de data conform wet- en bedrijfsregelgeving.

Monitoring

Data worden gelogd en beschikbaar gesteld via eenvoudige gebruikersinterfaces, API’s of op maat gemaakte dashboards in functie specifieke behoeften. Voor specifieke toepassingen, zoals het monitoren van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, zijn prestatie-algoritmen beschikbaar om de ontwikkeling van de opbrengst evolutie in kaart te brengen en (preventieve) onderhoudsactiviteiten te plannen.

Platform

Xemon is gebouwd met behulp van de Normalized Systems (NS)-methodiek. Dit zorgt ervoor dat het platform eenvoudig en snel kan worden aangepast aan de evolutie van de technologie enerzijds en de behoeften van onze opdrachtgevers anderzijds. De combinatie van snel aanpassingsvermogen en lage onderhoudskosten zorgen voor een in de branche ongekend

Xemon

Links

Producten

Meters & Sensoren

Communicatie module

Monitoringvisualisatie