A1

A1

Artikel 1 van de Elektriciteitswet (1998) bevat een aantal uitzonderingen op aansluitingen die technisch onder kleinverbruikers vallen maar die als grootverbruikers kunnen worden aangemerkt.

Omdat de aansluitingen als grootverbruik worden behandeld, kan men kiezen uit meerdere aanbieders om energie te leveren en meet- en datadiensten te implementeren. Dit kan voordelen opleveren voor waarde, kwaliteit en service. Xemex biedt dan ook zijn bestaande en maatwerkoplossingen aan veel van deze aanbieders.

Smart industries

Industrieel

Submetering